MENU PODMIOTOWE
MENU TEMATYCZNE
Dyrektor

Sekretariat
Podstawa prawna działania

Statut

Regulamin organizacyjny

Struktura organizacyjna

Zarządzenia Dyrektora PCPR

Rejestry, ewidencje i archiwa

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Majątek

Przetargi

Informacje nieudostępnione

Ogłoszenia

Programy

 
Sprawozdania i kontrole

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Słupskim 2002-2012
INSTRUKCJA
REDAKCJA
WWW
BIP.GOV.PL
REJESTR ZMIAN
Liczba odwiedzin: 85385

Rekrutacja uczestników do projektu systemowego pt.: „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” w ramach POKL

 

Od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 31 lipca 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku prowadzi rekrutację uczestników do projektu systemowego pt.: „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt adresowany jest do dwóch grup społecznych:

 

1. Grupa pierwsza to osoby :

- korzystające z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,

- objęte indywidualnym programem usamodzielnienia,

- w wieku 17-25 lat,

- które opuściły w latach 2008-2010 rodziny zastępcze, opuszczą w 2011r. lub pozostaną w rodzinie na zasadach rodziny zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której osiągnęły pełnoletność.

 

2. Grupa druga to osoby:

- niepełnosprawne,

- pochodzące z terenu powiatu słupskiego,

- w wieku aktywności zawodowej.

                Uczestnicy projektu wezmą udział w szeregu działań: warsztatach, konsultacjach oraz kursach, które mają na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i wzrost kompetencji społecznych osobom zagrożonym wykluczeniem z w/w  grup społecznych.

                Uczestnikom zapewnia się: zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek/catering, materiały szkoleniowe.

                Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem dostępny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku u pracowników socjalnych oraz u pracownika Zespołu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w godzinach 7:30 - 15:30.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami przyjmowany będzie do dnia 8 lipca 2011r.

               

                Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do siedziby tut. Centrum.

 

Regulamin rekrutacji projektu pn.: "Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" w ramach indywidualnych programów usamodzielnienia (IPU)

 

Regulamin rekrutacji projektu pn.: "Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" w ramach programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (PISiZON)


Wersja do druku


Liczba odsłon:  726

Treść wytworzył(a): Martyna Nurzyńska, 2011-06-08 09:13:00

Treść wprowadził(a):  Martyna Nurzyńska, 2011-06-08 09:25:43

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2011-06-08 09:14:19